Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Regelmatig hoor ik een cliënt verzuchten:
"Mijn partner zou hier eigenlijk bij moeten zijn".
Begrijpelijk. Wanneer je zelf inzichten en leerervaringen opdoet, heeft dat altijd effect op je omgeving. Dus ook in de relatie met je partner.
Het werkt zelfs zo dat een mens van nature geneigd is een vertrouwd evenwicht te willen behouden en om het te willen herstellen als daar verandering in komt.
Je partner deelgenoot maken van jouw persoonlijke ontwikkeling kan dan ook nodig zijn om tot een nieuw evenwicht te komen.

Om een voorbeeld te geven.

Een cliënte had tijdens haar functioneringsgesprek op haar werk als ontwikkelpunt meegekregen om assertiever te worden. In haar functie werd van haar verwacht dat ze zich duidelijker zou uitspreken en meer initiatieven zou nemen.
Bij aanvang van het coachtraject, relateerde zij haar manier van doen ook aan de interactie met haar collega’s en aan de in haar ogen autoritaire houding van haar leidinggevende.
Gaandeweg de coaching werd zij zich ervan bewust dat zij zich in de loop van haar leven had aangeleerd om zich aan te passen aan een ander. Ze wist wel wat ze wilde maar ze kreeg het niet "over de bühne", de ander walste over haar heen. "Als die ander nou maar 's niet zo dominant was!" "Alsof ik geen recht van spreken heb."
Tijdens de coaching leerde zij hier anders tegenaan te kijken en naar te handelen. Ze ging geloven dat ze wel recht van spreken had en een gelijkwaardige gesprekspartner kon zijn.
Vanuit die andere levenshouding leerde ze zo te communiceren dat ze gehoord werd. Ook kreeg ze genoeg zelfvertrouwen om initiatieven te nemen.
Deze nieuwe levenshouding werkte ook door in haar privéleven.
Haar man had haar menigmaal toegewenst om meer zelfvertrouwen te hebben en meer voor zichzelf op te komen. Bij het nemen van beslissingen voelde hij zich er vaak alleen voor staan omdat zij zich niet uitsprak en besluiten aan hem overliet.
Dat veranderde. Mijn cliënte had een aantal malen het advies van haar man genegeerd en een andere keuze gemaakt. Ze kreeg het commentaar "eigenwijs te zijn". Tegen mij zei ze: "Nu neem ik het initiatief en beslis ik zelf, en nu is hij verongelijkt!".

We konden op dit punt op twee manieren verder werken: we konden de individuele begeleiding voortzetten, daarin de perspectieven van haar man betrekken en van daaruit leren hoe haar toegenomen autonomie ook in haar relatie een verrijking in plaats van een bedreiging kon worden.

Of, waar in het gegeven voorbeeld voor is gekozen, de begeleiding samen met haar man voortzetten.

Tijdens de vervolgsessies werd duidelijk dat haar man zich ineens niet meer gehoord voelde. Alsof de rollen waren omgedraaid.
Met behulp van de relatietherapie hebben zij geleerd dat het niet of de één of de ander hoeft te zijn die de leiding neemt, maar dat zij dit samen kunnen doen op basis van gelijkwaardigheid. Zo hebben zij een nieuw evenwicht gevonden waarin beiden én ieder voor zich meer autonomie ervaren én aan elkaar meer steun kunnen geven.

Natuurlijk is het ook mogelijk om direct vanaf het begin sámen te komen voor relatietherapie.

De sessies duren in principe 2 uur. De gesprekken vinden plaats op mijn werkplek in Schermerhorn.

relatietherapie

 

Werkwijze

Ons eerste gesprek is, naast een eventuele kennismaking, een verkenning van het doel van de begeleiding.
Aan het slot van dit gesprek stellen we vast of we een vervolg(traject) willen afspreken. De belangrijkste afwegingen daarbij zullen zijn of jullie vertrouwen in mij als begeleider hebben en of ik met betrekking tot jullie vraag vertrouwen in mijn expertise heb.
Ook maken we een schatting van het aantal gesprekken dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Gaandeweg het traject zal blijken hoeveel gesprekken er daadwerkelijk nodig zijn.

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 80,- exclusief 21 % BTW.

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.