Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Consensus door conflictbemiddeling

“Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen"!
Zo luiden steevast de woorden waarmee de rijdende rechter de beslechting van een conflict afsluit.

Een beslechting van een conflict, door een rechter of arbiter, kan zo een verslechtering voor je betekenen. Want er wordt beslecht op basis van gelijk en ongelijk, en daarmee van winnen en verliezen.

Wil je in een conflictsituatie, je eigen verantwoordelijkheid en keuzes behouden en wil je jezelf niet onderwerpen aan een uitspraak van een derde, dan kan de inschakeling van een mediator een oplossing voor je zijn. Een mediator beslist niet voor je. Hij of zij faciliteert het proces om tot een oplossing te komen die voor beide partijen winst oplevert.

Zelf ben ik opgeleid tot mediator en ben ik een aantal jaren één van de trainers geweest in de door het NMI (Nederlands Mediation Instituut) erkende opleiding tot mediator bij BGL & Partners.
Van 2003 tot mei 2010 was ik het NMI geregistreerd als mediator en vanaf 2007 gecertificeerd als mediator (zwaarste kwalificatie).
In de praktijk ben ik dit echter als een – duurbetaald – keurslijf gaan ervaren. Vanuit de goedbedoelde intentie om kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen, hadden de betrokkenen en ikzelf ons te houden aan veel regels en schriftelijke vastleggingen.
Om mijn eigen verworven stijl te kunnen inzetten, heb ik ervoor gekozen mijn registratie en daarmee mijn formele certificering bij het NMI te beëindigen.
Wat is mijn stijl?
Graag spreek ik de betrokkenen eerst afzonderlijk. Zodat jullie ieder, buiten de negatieve energie en lading die meestal is gaan kleven aan de interactie tussen jullie beiden, je eigen kijk op de kwestie kan geven. Dat legt in kortere tijd veel meer bloot. Zowel als informatie voor de gezamenlijke gesprekken daarna als ter verhoging van je eigen inzicht.
In de praktijk blijken deze individuele gesprekken vaak al een positieve werking te hebben.
DSC 5792 3

In de gezamenlijke gesprekken richt ik mij op de interactie tussen de betrokkenen, op de dynamiek in het contact. Mijn bespiegelingen en interventies zijn gericht op bewustwording en mogelijke oplossingen.
Welke weg je daarbij bewandelt, is maatwerk. Want net als bij coaching onderschrijf ik ook hier de visie: “Cliënten weten de weg” en zit jij zelf achter het stuur.

Vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke voorwaarden tijdens het mediation-proces. Tegelijkertijd zet het conflict deze waarden in veel gevallen onder druk. In de individuele gesprekken creëer ik de ruimte om vanuit openheid te onderzoeken hoe wat jou betreft de vlag er werkelijk bijhangt. Gezamenlijke afspraken maak je op het moment dat er sprake kan zijn van echt commitment en niet vanuit regels.

Mijn ervaring als coach en mijn deskundigheid op het gebied van communicatie zijn een meerwaarde in mijn rol als mediator gebleken.

Fragment uit het verhaal “Scheiden (1)” door Nico ter Linden

Werkwijze

De eerste gesprekken zijn met de betrokkenen afzonderlijk, kort na elkaar gepland.
Op basis van die eerste gesprekken, bepalen we of een vervolg zinvol is.
Afwegingen die hierbij een rol zullen spelen, zijn: hebben jullie ieder voldoende vertrouwen en motivatie om er samen uit te willen komen en heb ik voldoende vertrouwen in jullie motivatie?

Tarief

Het uurtarief bedraagt €150,- exclusief 21 % BTW.

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.