Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Wij zijn bestuurders van een middelgrote onderwijsgroep: 500 personeelsleden, 23 locaties en een jaaromzet van 20 miljoen.
Wij hebben ons georiënteerd op de organisatieontwikkeling. Dit komt voort uit het feit dat onze onderwijsgroep een jonge, ambitieuze, lerende organisatie is, die zich bewust is dat er voor leren meer nodig is dan persoonlijke opvattingen.  Leren vindt plaats vanuit een relatie met de ander.

Onze ervaring is dat authentiek gedrag bepalend is voor de organisatiecultuur en dat de structuur daaruit voortkomt in plaats van omgekeerd.  Kennis hebben van dit inzicht en daar naar kunnen en willen handelen is een voortdurende  uitdaging. De mate van ‘echtheid’ bepaalt de mate van authenticiteit. De begeleiding naar het punt van diepe authenticiteit is een lastig proces, waarin respect voor de mensen die het ondergaan een voorwaarde is. Miriam Mol excelleert in het begeleiden van dit proces, zowel individueel als voor meerdere personen tegelijk.
Dat maakt je uiteindelijk tot een beter bestuurder. We hebben ervaren dat bewustzijn van persoonlijke grondwaarden en daaruit voortvloeiende visie en missie bepalend kunnen zijn voor de wijze waarop de organisatie zich in de dagelijkse praktijk manifesteert. Deze bepalen de koers van onze organisatie.

De plaats waar de begeleiding plaats vindt is anders dan de dagelijkse werksituatie en de wijze waarop aan het ontwikkelingsproces begeleiding/coaching wordt gegeven helpt om ongestoord, veilig en in prettige sfeer inzichten te verkrijgen, die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn en een wereld openen, die meerdere dimensies kent. Vanuit die dimensies liggen er kansen en uitdagingen om op professionele manier inhoud te geven aan veranderingsprocessen.

 

terug

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.