Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

“Reorganiseren”, “Outsourcing”, “Samenwerken in de regio”. Zomaar wat onderwerpen die spelen binnen een gemeentelijke organisatie. Gemeentelijke organisaties zijn volop in beweging.

Binnen onze gemeentelijke afdeling Openbare Werken wordt voor de buitendienst de samenwerking gezocht met een aantal omliggende gemeenten. Daarbij worden allerlei verschillende organisatiemodellen onderzocht.
Een leuk en nuttig proces, maar wat betekent het voor de medewerkers die het aan gaat?.
Welke vorm als organisatie er ook gekozen wordt, het zal altijd, zowel op groeps- als individueel niveau, in eerste instantie bedreigend op deze medewerkers overkomen. “Kan het niet bij het oude blijven?” “Het gaat toch goed zo?”
Dan komt het dus neer op goed communiceren. Niet zomaar een praatje houden. Of even een klankbordgroepje vormen om draagvlak te creëren.  Nee, dan moet er door de leiding van hoog tot laag goed gecommuniceerd worden. Dezelfde boodschap. Een eerlijke boodschap!
Er ontstond bij ons behoefte aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie. Maar ook op het gebied van de te verwachten groepsdynamiek als gevolg ván onze communicatie. Voldoende ingrediënten voor een gedegen communicatietraining.
Besloten werd een communicatietraining te volgen met de verantwoordelijk wethouder, de afdelingsmanager, de teamleiders en de P&O-adviseur. Alle verantwoordelijken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, bij elkaar. Samen in dialoog om ons goed voor te bereiden.

Mede door mijn goede ervaringen in een persoonlijk managementcoachingtraject bij Miriam, heb ik haar de vraag gesteld of zij ons daarbij kon helpen. En dat hebben we geweten! (in positieve zin.)
Het idee was dat Miriam ons wat theorie zou aanreiken over communicatie. En daarbij wat handige tools zou meebrengen die we zouden kunnen gebruiken.
Niets van dit alles! Miriam hield ons in de eerste sessie meteen een spiegel voor.
“Waar gaat het over?” “O, er moet samengewerkt worden met buurgemeenten!” “En waarom is dat goed voor jullie?” “Wat is de doelstelling?” “Wat is de echte boodschap die jullie willen brengen?”
Wij kwamen er zo al snel achter dat we eerst zelf de doelstelling duidelijker moesten hebben. Natuurlijk met de achterliggende gedachte dat welke boodschap je ook wilt overbrengen, het een eerlijke boodschap dient te zijn. Waar je als leidinggevende ook oprecht achter kan staan. Doe je dat niet, dan creëer je als leidinggevende achterdocht en zullen de medewerkers je terecht verdenken van een dubbele agenda.
Weet goed waarom iets moet gebeuren en betrek de medewerkers meteen vanaf het begin bij het proces.
Niet pas in een stadium dat er kan worden gezegd: “Alles is toch al besloten!”.
Miriam reikte ons na de eerste reflecties op onszelf ook passend leeswerk over communicatie. We kregen, toen we zover waren, uiteindelijk alsnog de theoretische achtergronden aangereikt. Wat Miriam ons bijbracht over “authentieke communicatie” en “dialoog voeren” heeft ons veel inzicht gegeven. Vooral omdat Miriam ons in de vervolgsessies uitnodigde hier daadwerkelijk mee te oefenen. Niet alleen wat theorie leren, ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Alle theorie werd in de laatste sessie samengebracht in de oefeningen met elkaar. Verschillende praktijk cases werden bedacht en op elkaar geoefend. Zo konden we zelf daadwerkelijk voelen wat het met je doet, “authentieke communicatie”.

Wat we hebben geleerd? Dat doel, intentie en betrokkenheid even belangrijk zijn. Als je zelf niet in de boodschap gelooft, hoe wil je de ander dan motiveren?
In elk geval motiveert deze training ons om meer gericht aandacht te besteden aan communicatie. En om elkaar daarin scherp te houden.
Het enthousiasme van Miriam werkt aanstekelijk. De bal ligt nu bij ons!

 

terug

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.