Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

De aanleiding Miriam Mol te benaderen was mijn ontevredenheid in mijn werk. Een familielid van mij had zelf goede ervaringen opgedaan met Miriam en adviseerde mij contact met haar op te nemen.
De sfeer was meteen aangenaam. Een fijne plek met een prachtig weids uitzicht. En in het contact met Miriam ervoer ik meteen vertrouwen.  
De vraag die mij bezighield en waar ik een antwoord op zocht, was of mijn werkomgeving of ikzelf de oorzaak van mijn onvrede was. De coachvraag zag ik als een loopbaan vraagstuk.
Een al lopende sollicitatie leidde tot een nieuwe baan als financieel manager. Door de reflectie in het eerste gesprek, besloot ik door te gaan met de coaching. De vraag “wat wil ik nou echt” hield me nog steeds bezig. En de woorden van Miriam “Je lijkt op slot te zitten”  en “Wat heeft je zo voorzichtig gemaakt in het uiten van je gevoel?” resoneerden nog na.
Waar ik in een eerder begeleidingsproces door een psycholoog de ander als de deskundige zag en wat en hoe we bezig waren aan hèm overliet, werd ik door Miriam uitgenodigd zelf achter het stuur te zitten.
In elk gesprek gingen we een laagje dieper dan de casus die ik inbracht. En zo ontdekte ik dat ik met mijn ratio vaak mijn gevoel en intuïtie afdek. Door het wikken en wegen kan ik dan niet tot een besluit komen.
Als ik mijzelf toesta mijn gevoel na te gaan, weet ik het antwoord wel direct. Zo zei alles “nee” in mij toen ik gevraagd werd  nog een team toe te voegen aan mijn afdeling.
Door de bedenktijd waar ik om heb verzocht en de tijd die ik daarmee liet verstrijken, heb ik mijn leidinggevende de ruimte gegeven het voor mij te besluiten.
Mijn gevoel durven toe te laten en dat in te brengen, zal nog tijd en oefening vragen. Ik realiseer mij dat het wel de rust zal brengen waar ik naar verlang. En dat motiveert me!

terug

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.