Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Bij Miriam Mol ben ik aangemeld om mijn communicatieve vaardigheden bij te schaven.
Het coachingstraject was niet mijn eigen keuze, maar ik heb er al snel voor gekozen om het wel mijn persoonlijke traject te laten worden.

Tijdens het coachingtraject werden mij handreikingen gegeven om door middel van een ‘helicopterview’ naar mijzelf te leren kijken. Welke persoonlijke ervaringen belemmeren of stimuleren mij in contact. Maar ook; is de persoon met wie ik communiceer, wel diegene die ik voor ogen heb of triggert hij of zij een stukje verleden dat nog onvoldoende een juiste plek heeft gekregen. Waar sta ik zelf ten opzichte van de ander; welke positie kies ik en waarom.

Een oprecht en respectvolle relatie is interactie op basis echtheid, dit weten te herkennen en erkennen bij jezelf als ook bij de ander.
Praktisch betekende dit voor mij; aan de bak! Confronterende sessies waarbij, in eerste instantie, mijn scepticisme plaats moest gaan maken voor vertrouwen. Vertrouwen dat gewonnen werd door de zuiverheid waarmee Miriam stevig in de sessies stond en mij geen ruimte bood om deze ‘subtiel’ bij te sturen om zo bepaalde kwetsbaarheden te vermijden. Deze professionele houding en ook haar betrokkenheid werden de basis om muren te slechten.

De hamer om deze muren af te breken, had ik zelf in de hand. Onder aanmoediging en de samen gekozen richting bepaalde ik zelf de slagkracht. Zodra er een stukje weg geslagen is en er ruimte vrijkomt, gaven rust en besef weer hoop om door te gaan. Deze momenten van reflectie zijn waardevol gebleken.
Inmiddels heb ik al een aantal weken geleden de deur bij je achter me dicht horen gaan.
Op mijn manier zeg ik nogmaals: Dank je Miriam!!

 

terug

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.