Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Het is wetenschappelijk aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de motivatie van medewerkers en de winst van de organisatie. Steeds meer organisaties realiseren zich dan ook dat personeel geen kostenpost is maar een winstgenerator en dat het dus rendement oplevert om in je medewerkers te investeren.
Ook zijn er interessante onderzoeken gaande naar wàt medewerkers dan motiveert. Het is in elk geval duidelijk dat financiële beloningen niet het belangrijkste zijn. Wat medewerkers bindt of juist doet weggaan, wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de zogenaamde intrinsieke factoren, zoals de ontwikkelingsmogelijkheden en de cultuur.

Mede op basis van mijn eigen ervaring als coach concludeer ik dat het van wezenlijk belang is dat een medewerker ervaart dat hij/zij een bijdrage levert aan de organisatie. Daaraan is verbonden dat iemand zijn/haar kwaliteiten in kan zetten en daarin gezien en gewaardeerd wordt.
Die benadering beïnvloedt ook het welzijn van de medewerkers en is daarmee van groot belang voor het voorkomen van ziekteverzuim.
Deze aspecten lijken echter minder grijpbaar, in elk geval minder meetbaar en moeilijker beïnvloedbaar.
Het is op deze gebieden dat ik mijn expertise inzet.
Managementcoaching richt de focus op jou als leider. Jouw eigen drijfveren, waarden en overtuigingen van waaruit je handelt. Je richt de focus op je eigen gedrag en communicatie. “Hoe authentiek ben jij in je leiderschapsrol?“ Want juist daarin schuilt een sterk bepalend element voor het behalen van resultaten.
Het positieve van deze constatering is dat het beïnvloeden van de prestaties in jouw eigen invloedssfeer ligt.

Werkwijze

De duur van een gesprek is maximaal 1 ½ uur. De gesprekken vinden in principe plaats op mijn werkplek in Schermerhorn.

DSC 5792 2

Ons eerste gesprek is, naast een eventuele kennismaking, een eerste verkenning van het doel van de begeleiding.
Aan het slot van dit gesprek stellen we beiden vast of we een vervolg(traject) willen afspreken. De belangrijkste afwegingen daarbij zullen zijn of jij vertrouwen in mij als begeleider hebt en of ten aanzien van jouw vraag vertrouwen in mijn expertise en jouw motivatie heb.
Ook maken we een eerste schatting van het aantal gesprekken dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Gaandeweg het traject zal blijken hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.
Indien een ander dan jij de opdrachtgever is, bijvoorbeeld je werkgever, neem ik de doelformulering op in de opdrachtbevestiging.
Het is dan aan jou als gecoachte om dit doel en de voortgang te bespreken met de opdrachtgever.
Zo kunnen jullie samen de effecten van de coaching bespreken in het licht van het functioneren. Op die manier houden we de scheiding zuiver tussen de management- en mijn coachverantwoordelijkheid. Ook kan jij dan zelf bepalen wat je inhoudelijk wilt delen met je leidinggevende en kan ik de vertrouwelijkheid waarborgen.
Indien gewenst, bestaat wel de mogelijkheid dat ik één of meer gesprekken met jullie beiden voer.

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 125,-
exclusief 21% BTW.

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.